Nieuwe inzichten genetische achtergrond

​Onderzoekers van het UMCG hebben 38 nieuwe gebieden in het DNA gevonden die betrokken zijn bij het ontstaan van inflammatoire darmziekten. Dit vonden zij in een wereldwijde studie, waarin voor het eerst genetische gegevens van grote aantallen individuen van verschillende etniciteiten met elkaar gecombineerd zijn. De gevonden genetische factoren geven meer inzicht in de biologische mechanismen die leiden tot de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze bevindingen werden gepubliceerd in het toonaangevende Nature Genetics. Rinse Weersma, hoogleraar maag-darm-leverziekten in het UMCG, leidde het grote internationale samenwerkingsverband dat deze studie uitvoerde. Lees verder Nieuwe inzichten genetische achtergrond

active84work

Pilootproject werken en chronisch ziek

Veranderen van werk of functie omwille van je gezondheid… Dat is de realiteit voor heel wat personen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Chronisch ziek zijn én professioneel actief is vaak een uitdaging.

Met het pilootproject Activ84worK wordt ingespeeld op de behoefte van personen met een chronische inflammatoire darmziekte om hun professionele inzetbaarheid en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren via de mogelijkheid tot thuiswerk. Gedurende 8 maanden worden 20 patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa nauwgezet opgevolgd en ondersteund tijdens hun telewerk-traject. Verschillende partners, met elk hun eigen inbreng, stellen hun specifieke expertise en de nodige middelen in dienst van dit unieke initiatief, dat zowel het welzijn van de patiënt verbetert, alsook de tevredenheid van de werkgever.

Heb je de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en vind je het hierdoor moeilijk voluit te gaan voor je job? Dan kom jij misschien in aanmerking om via dit pilootproject flexibile oplossingen op de werkvloer uit te werken in combinatie met thuiswerken (als jouw job dit toelaat). Wens je van deze kans gebruik te maken, stuur dan je telefoonnummer en emailadres naar activ84work@novellashealthcare.eu. Een verpleegkundige neemt dan telefonisch contact met je op om je alle details van het pilootproject toe te lichten en te bespreken of je in aanmerking komt om deel te nemen. Die verpleegkundige zal ook contact opnemen met jouw werkgever om het pilootproject uit te leggen. Je gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over Activ84worK is beschikbaar op www.ccv-vzw.be. Daar kan je de ervaring van Dries lezen. Hij doet al mee aan dit pilootproject. Je vindt er ook zijn advies voor andere patiënten.

Doe mee aan het Vlaams Darmflora Project


©VIB, 2013

Het Vlaams Darmflora Project probeert samen met duizenden Vlaamse vrijwilligers meer te weten te komen over de rol die darmbacteriën spelen bij de gezondheid. We verzamelen en onderzoeken hiervoor stoelgangstalen van meer dan 5000 vrijwilligers.

Uit eerdere studies blijkt dat er een relatie bestaat tussen de samenstelling van de darmflora en bijvoorbeeld overgewicht of allerhande aandoeningen zoals darmontstekingen en diabetes. Dergelijke resultaten doen natuurlijk dromen over de mogelijkheid om aandoeningen te verhelpen of de symptomen ervan te verzachten via ingrepen op de darmflora. We hopen met dit Darmflora-project stappen te zetten in het ontrafelen van de relatie tussen een individu en zijn of haar darmflora.

Wil u meewerken aan dit onderzoeksproject?
Dat kan door u op deze website in te schrijven in te schrijven. U krijgt dan onmiddellijk een e-mail waarin je kan bevestigen dat u akkoord gaat met het verloop van het project.
www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/darmflora-project/Pages/default.aspx

Bron: gezondheid.be

Chronische darmontsteking komt veel vaker voor dan gedacht

Omvangrijke Zuid-Limburgse studie naar de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

MAASTRICHT, 25 juni 2015 – Onderzoek toont aan dat bijna 9 op de 1000 mensen last hebben van een chronische darmontsteking. Dat is fors meer dan de huidige schattingen. Dit is één van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek van het Maastricht UMC+. Het Maastrichtse ziekenhuis bracht, samen met Orbis MC en Atrium MC, jarenlang gegevens in kaart van duizenden Zuid-Limburgse patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De langlopende studie geeft voor het eerst in Nederland een betrouwbare weergave van beide ziektebeelden en werd recent beschreven in het toonaangevende International Journal of Epidemiology.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee voornaamste vormen van chronische darmontsteking en worden meestal afgekort tot IBD (inflammatory bowel disease). Deze ziektes komen vaak al op relatief jonge leeftijd (tussen 15-30 jaar) voor en hebben in veel gevallen een grote, negatieve impact op de kwaliteit van leven. Patiënten zijn vermoeid en hebben vaak last van buikpijn, gewichtsverlies en chronische diarree. De aanhoudende klachten kunnen zorgen voor grote belemmeringen in het dagelijks leven en het is niet ongebruikelijk dat patiënten bijvoorbeeld vroegtijdig arbeidsongeschikt worden verklaard. Het ziekteverloop van IBD is moeilijk van patiënt tot patiënt te voorspellen en de verschillende behandelingen die er zijn, zijn lang niet bij iedere patiënt even effectief.

Veel meer dan gedacht
Om een beter inzicht te krijgen in het verloop van deze darmziektes heeft het Maastricht UMC+ samen met de ziekenhuizen van Sittard en Heerlen het zogeheten IBD Zuid-Limburg cohort opgezet. Daar zijn inmiddels 1675 patiënten met colitis ulcerosa en 1162 patiënten met de ziekte van Crohn in opgenomen, nagenoeg alle IBD-patiënten in Zuid-Limburg sinds 1991. Uit deze grote hoeveelheid gegevens blijkt onder andere dat IBD veel vaker voorkomt dan aanvankelijk altijd werd gedacht. Huidige schattingen gaan uit van ongeveer 2 patiënten per 1000 mensen, maar dat blijkt volgens de nieuwe gegevens meer dan vier keer zo hoog te zijn. Per jaar komen er ongeveer 70 nieuwe patiënten per 100.000 inwoners bij, ook dat getal is veel hoger dan altijd wordt aangenomen.

Individuele aanpak
Uiteindelijk willen de onderzoekers toewerken naar een betrouwbare diagnose en betere behandeling van IBD. “Iedere patiënt heeft namelijk een andere zorgbehoefte”, zegt projectleider en MDL-arts Marieke Pierik van het Maastricht UMC+. “Het stellen van de definitieve diagnose neemt veel tijd in beslag en het kan vaak maanden duren voordat duidelijk is of een medicijn of operatie enig effect heeft. We gaan nu onder meer onderzoeken of er verschillende patiëntgroepen gedefinieerd kunnen worden. Zo kunnen we veel beter inschatten of een patiënt wel of niet zal reageren op een bepaalde behandeling.” Op die manier werken de wetenschappers aan een geïndividualiseerde aanpak voor iedere patiënt, die op den duur gezondheidswinst en kostenbesparingen kunnen opleveren.

Bron: Persbericht UMC Maastricht